Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest poddawanie pracowników badaniom zdrowotnym. Jeśli pracownik będzie się od nich uchylał, grozi mu utrata wynagrodzenia bądź zwolnienie z pracy.

Skierowanie na badania wstępne, okresowe lub kontrole pracownika jest poleceniem służbowym. Obligatoryjny charakter tych badań określa m.in. art. 229 kodeksu pracy.


Pracownik, który nie ma bieżącego orzeczenia o stanie zdrowia, nie może wykonywać swych obowiązków, ponieważ pracodawca musi mieć pewność, że nie istnieją przeciwwskazania związane z określonym stanowiskiem. Jest to bowiem badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku, w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia pracownika.

Pracodawca zobowiązany jest prawnie do posiadania umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

Źródło: Gazeta Prawna (2141)